4U人際教育學院logo
— 實戰導師 —

實戰導師生涯運數諮商師


JAN CHIN VOON PING 秦雯彬 老師

秦雯彬 老師
2004 馬來西亞國際華裔小姐季軍
2013、2014、2015、2016 大馬十大藝人
2013 亞洲電視節入圍最佳戲劇演員
2014 & 2017 金視獎最受歡迎女藝人
2021 首爾國際電視節評審特別獎
2014 World Vision 愛心大使
2015 Yayasan CNI 環保大使
2016星洲日報 反貪大使
2017 JCI 環保大使
2021 IAHV Malaysia 微笑大使
  • 主持
  • 教學
  • 馬來西亞演藝人員
  • 電視臺節目主持人
  • 身心療癒師
  • Advanced Diploma in Mass Communication Public Relations
  • 2005-2021任職于馬來西亞電視臺節目主持人
  • 參與將近25部電視劇和電影拍攝,廣告代言和商演活動嘉賓
回至頁首